Leczenie zaburzeń odżywiania

Zaburzenia odżywiania u każdej osoby mogą mieć inne podłoże i w żadnym wypadku nie powinny być bagatelizowane. Leczenie zaburzeń odżywiania pomaga w radzeniu sobie z takimi chorobami, jak bulimia czy anoreksja oraz z poważnymi powikłaniami, które mogą one spowodować. Ze schorzeniami tego typu mogą zmagać się osoby w różnym wieku oraz różnej płci, jednak najczęściej są one spotykane u młodych kobiet i dziewcząt.

Nieprawidłowości związane z odżywianiem to poważna choroba, która często wymaga pomocy specjalisty. W takim wypadku bardzo istotna jest ukierunkowana terapia. W przypadku leczenia zaburzeń odżywiania, podobnie jak podczas leczenia uzależnień, należy zadbać o to, aby w późniejszym czasie nie doszło do nawrotów lub wręcz pogłębienia schorzenia.

Leczenie anoreksji

Anoreksja to jedno z głównych zaburzeń odżywiania, którego podłoże znajduje się w głowie osoby chorej. Często Pacjenci cierpiący na tę przypadłość i potrzebujący leczenia anoreksji mają problemy ze swoim wyglądem, wagą lub akceptacją ze strony otoczenia. Czynniki warunkujące chorobę mogą być niezwykle różne, dlatego do każdego przypadku powinna zostać dostosowana indywidualna, wielopłaszczyznowa terapia.

Osoby cierpiące na anoreksję wykazują się zaburzoną oceną swojego ciała, która często znacząco odbiega od rzeczywistego stanu. W związku z tym nieustannie dążą do utraty wagi, nawet w wypadku skrajnego wychudzenia. Przybranie na wadze w takim przypadku jest bardzo istotne dla fizycznego zdrowia osoby chorej na anoreksję, ale nie kluczowe do usunięcia problemu. Leczenie anoreksji, czyli psychicznego jadłowstrętu przede wszystkim powinno polegać na pracy z psychoterapeutą, który pomoże Pacjentowi zmienić sposób myślenia oraz postrzeganie samego siebie.

Leczenie bulimii

Bulimia to choroba, która polega na częstych i nagłych napadach niepohamowanego apetytu. Następstwem takich epizodów u wielu osób jest prowokowanie wymiotów, a także przestrzeganie ścisłej diety graniczącej z głodówką. Osoby cierpiące na tę przypadłość wymagają specjalistycznego leczenia bulimii. Zaburzenia odżywiania mogą bowiem doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, które mogą być odczuwane przez resztę życia, nawet po wyleczeniu samej choroby.

Leczenie bulimii powinno przebiegać etapowo, aby wykluczyć późniejsze nawroty choroby. Często takie zaburzenia mogą być reakcją na stres, smutek lub złość. Mogą być także podyktowane niską samooceną Pacjenta, a także uwarunkowaniami genetycznymi. Bez względu na genezę choroby, wymaga ona specjalistycznego wsparcia oraz indywidualnie dopracowanej terapii, która pozwoli na powrót do normalnego funkcjonowania.