Leczenie uzależnień

Terapia mająca na celu leczenie uzależnień to proces często długotrwały i składający się z wielu etapów. Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu czy jakiegokolwiek innego czynnika to choroba, która skutecznie uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Często ma ona wpływ nie tylko na życie i zdrowie osoby, która ulega nałogowi, ale także jej bliskich. Powrót do zdrowego życia często nie jest możliwy do osiągnięcia samodzielnie. Dlatego pierwszy krok, jakim jest zgłoszenie się do specjalisty, jest niezwykle istotny.

W moim gabinecie pomagam Pacjentom wyjść z rozmaitych nałogów. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, dostosowując przebieg terapii do jej przypadku oraz poziomu zaawansowania choroby. Każdy Pacjent może liczyć na swobodną rozmowę w przystosowanym do tego środowisku, troskę oraz zaangażowanie z mojej strony.

W jaki sposób przebiega leczenie uzależnień?

Leczenie uzależnień wymaga od osoby leczonej dużego wysiłku oraz wkładu pracy własnej nad sobą. Przede wszystkim wymaga odstawienia używek lub innych czynników, od których Pacjent jest uzależniony. Bardzo ważna jest detoksykacja organizmu oraz wzrost świadomości osoby z nałogiem na temat jej choroby. Terapia uzależnień pomaga cierpiącym zdać sobie sprawę oraz uwierzyć, że są oni w stanie żyć bez nałogu i normalnie funkcjonować.

Pacjent podczas leczenia powinien dokonać wielu zmian oraz przejść przez wszystkie etapy leczenia. Na każdym z nich może liczyć na moją pomoc i wsparcie, aby mógł osiągnąć oczekiwany efekt. Podczas takiej terapii bardzo ważne jest wypracowanie wspólnego języka pomiędzy specjalistą a Pacjentem, a także odkrycie powodu, który pociągnął za sobą uzależnienie. Istotny jest również końcowy etap leczenia, który polega na terapii nawrotów nałogu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące leczenia uzależnień, zachęcam do kontaktu. Chętnie udzielę wszelkich dodatkowych informacji. Po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem zaproponuję odpowiedni przebieg i formę terapii.